Poštovani,

Pozivamo vas da zajedno promovišemo Dan Sigurnijeg interneta koji se obilježava 8. februara, a sa ciljem promocije sigurne i pozitivne upotrebe digitalne tehnologije, posebno među djecom i mladima.

Centar za sigurni Internet će i ove godine na Dan sigurnijeg interneta, 8. februara/veljače imati online takmičenje u vidu kviza o sigurnosti na internetu. Pozivamo djecu i mlade da istraže platformu www.sigurnodijete.ba kako bi se bolje pripremili za takmičenje, a za najuspješnije su pripremljene vrijedne nagrade.

Takmičenje će se sastojati od online kviza sa pitanjima vezanim za sigurno korištenje interneta, koji će biti dostupan putem web stranice www.sigurnodijete.ba

Kviz će biti aktivan samo na dan obilježavanja SID-a 2022, 08. februara/veljače, od 09:00 do 19:00 sati, nakon čega će sistem aplikacije za online takmičenje generisati pobjednike kviza među djecom koja su tačno odgovorila na 80% i više pitanja i objaviti pobjednike i nagrade na web stranici, kao i facebook stranici.

Sektor za odnose s javnošću

Regulatorna agencija za komunikacije BiH