Korisnici Chromea će dobijati upozorenja ukoliko Google smatra da su sačuvane lozinke bile kompromitovane.

Google ažurira svoj servis za upravljanje lozinkama, kako bi olakšao njegovo korištenje i načinio ga doslednijim na svim platformama. Alatka bi korisnicima mogla da pomogne i da svoje naloge načine bezbjednijim, nakon nadogradnje.

Pored ovoga, Google omogućava da iskustvo upravljanja lozinkama bude isto iskustvo i u Chrome i u Android okruženju. Automatski će grupisati lozinke za iste sajtove i aplikacije.
Korisnici će sada moći da direktno dodaju lozinke u Google Password Manager, kao i da ih sačuvaju kada se loguju u nalog. Google sugeriše da će Android korisnici moći da se na sajtove loguju brže pomoću “touch-to-login” funkcije, koja će biti dostupna u dnu ekrana.

Kompanija ističe i da će obavještavati korisnike preko Password Checkup ekrana, ukoliko primjeti da se koriste kompromitovani kredencijali. Android korisnici će dobijati i upozorenja o slabim i već korišćenim lozinkama.

Obavještenja o kompromitovanim lozinkama će biti dostupna i za korisnike na iOS, Windows, MacOS, Linux i Chrome OS platformama.