Surfaj neograničeno uz super brzi internet do 200 Mbps

Internet paketi

NAPOMENA:
F10 –  Ovaj paket mogu koristiti: penzioneri sa najnižom penzijom, korisnici stalne novčane pomoći u smislu Zakona o osnovama socijalne zaštite, porodice šehida i palih boraca, ratni vojni invalidi sa 100% invaliditetom, slijepa lica i katgorije, paraplegičari i lica oboljela od distrofije i sličnih bolesti.
Paketi K30 i K40 zahtijevaju DOCSIS3 (D3)  priključak, a O30, O40, O50 i O60 isključivo GPON (FTTH) priključak.

Stream paketi su pogodni za korisnike koji koriste internet za video nadzor i sl.

Stream paketi

Provjera dostupnosti

Pogledajte sve lokacije na kojima su dostupne usluge NEON Solucije.