Neon digitalna televizija

Kako platiti televiziju?

Televiziju možete platiti u prostorijama firme u Miljanovcima, općina Kalesija.

Televizija se može uplatiti i u bilo kojoj banci ili pošti.

Prilikom plaćanja je veoma važno da navedete ispravne podatke (ime i prezime osobe na koju je prijavljena televizija), po mogućnosti napisati broj ugovora, kao i ispravan broj žiro računa naše firme.

 

Žiro račun: 338 650 224 655 86 44

Primjer uplatnice