Nacionalni institut za informacionu i komunikacionu tehnologiju (NICT) iz Japana uspjeo je da ostvari rekord u prenosu podataka.

Novi rekord u brzini prenosa podataka sada iznosi 1,02 petabita u sekundi. U prevodu, to predstavlja milion gigabita koji se svake sekunde pokreću niz liniju. Istovremeno, pomenuta propusna moć je dovoljna kako bi se istovremeno prenosilo 10 miliona 8K video feedova.

Istraživački tim istog instituta je prije oko godinu dana tokom eksperimenata ostvarivao samo trećinu onoga što im je sada uspjelo, kada je u pitanju brzina prenosa podataka.
Navodi se da je rekord postignut upotrebom mreže optičkih vlakana koja je veoma slična onoj koja se već koristi za aktuelnu infrastrukturu interneta. Istraživači ističu da će to olakšati buduću primjenu i nadogradnju kada su u pitanju pokušaji da se pomenute brzine načine standardom.

Tokom eksperimenta su korištena MCF vlakna i multipleksiranje talasnih dužina. To znači da se signali različitih talasnih dužina šalju istovremeno kroz liniju. Druga inovacija je bila upotreba četiri jezgra, što je četvorostruko povećalo rute za prenos podataka.

Pri tome su zadržani kablovi iste veličine kao što su oni iz stadardne linije optičkih kablova. Istraživanje je objavljeno tokom CLEO 2022 međunarodne konferencije.