Gotovo 11 mjeseci nakon objave, Microsoft je istakao da je Windows 11 sada u dovoljno dobrom stanju da svako može da ga instalira i koristi. Naravno, pod uslovom da vaš računar zadovoljava zahtjeve za pokretanje operativnog sistema.

Windows Health Dashboard je promijenio status Windowsa 11 prethodne nedjelje u “određen za široku upotrebu”. To znači da je platforma sada dovoljno jaka i opremljena, da svi sa starijih Windows verzija mogu da pređu na najnoviji OS.

Microsoft je veoma zainteresovan da što veći broj korisnika pređe na Windows 11, posebno ukoliko se zna da je ova verzija softvera trenutno manje popularnija od Windowsa 7.

Jedan od razloga za to su nešto veći PC zahtjevi za nadogradnju (bilo je izveštaja da čak i neki zaposleni u Microsoftu ne mogu da izvrše nadogradnju na Windows 11). Za neke, ovo bi mogao biti dobar izgovor za kupovinu novog desktop računara ili laptopa.

Tags: