Neon Solucije d.o.o. Kalesija najavljuje izmjene i dopune Cjenovnika usluga koje će se primjenjivati od 1.4.2022. godine, a iste će biti dostupne na oficijelnoj web stranici www.neon.ba kao i na prodajno-naplatnom mjestu firme:

INTERNET PAKETI ZA PRIVATNE KORISNIKE

Mijenja se naziv „F10“ paketa interneta u „F10 – socijalni paket“ sa maksimalnom brzinom download/upload do 2,5 Mbps/0,7 Mbps za cijenu od 10,00 KM mjesečno, a pravo na korištenje ovog paketa ostvaruju:

• penzioneri sa najnižom penzijom, korisnici stalne novčane pomoći u smislu Zakona o osnovama socijalne zaštite, porodice šehida i palih boraca, ratni vojni invalidi sa 100% invaliditetom, slijepa lica I kategorije, paraplegičari i lica oboljela od distrofije i srodnih bolesti

TV PAKETI

Uvodi se nova usluga u okviru postojećih TV paketa, i to:
IPTV paket – cijena 25,00 KM mjesečno

Napomena: U cijenu svih postojećih TV paketa uključeno je korištenje usluge na jednom TV prijemniku, dok se korištenje usluge na svakom narednom TV prijemniku (maksimalno na 3 TV prijemnika) naplaćuje u iznosu od 5,00 KM mjesečno.

KOMBINOVANI PAKETI (internet + televizija)

Ukidaju se kombinovani paketi:

D1 PAKET – INTERNET: do 2,5 Mbps/0,7 Mbps /TELEVIZIJA: OSNOVNI paket –
cijena 22,00 KM mjesečno

D1+ PAKET – INTERNET: do 2,5 Mbps/0,7 Mbps /TELEVIZIJA: PLUS paket –
cijena 27,00 KM mjesečno

D2 PAKET – INTERNET: do 2,5 Mbps/0,7 Mbps /TELEVIZIJA: FULL paket –
cijena 30,00 KM mjesečno

D3 PAKET – INTERNET: do 15 Mbps/2 Mbps /TELEVIZIJA: OSNOVNI paket –
cijena 31,00 KM mjesečno

D4 PAKET – INTERNET: do 15 Mbps/2 Mbps /TELEVIZIJA: FULL paket –
cijena 38,00 KM mjesečno

D5 PAKET – INTERNET: do 20 Mbps/2 Mbps /TELEVIZIJA: OSNOVNI paket –
cijena 39,00 KM mjesečno

D6 PAKET – INTERNET: do 20 Mbps/ 2 Mbps /TELEVIZIJA: FULL paket –
cijena 46,00 KM mjesečno

D7 PAKET – INTERNET: do 80 Mbps/4 Mbps /TELEVIZIJA: FULL paket –
cijena 58,00 KM mjesečno

D8 PAKET – INTERNET: do 120 Mbps/ 50 Mbps /TELEVIZIJA: FULL paket – cijena 68,00 KM mjesečno

NAPOMENA:

• Cijene su sa uračunatim PDV-om

• Navedene izmjene se odnose na nove korisnike i korisnike kojima je istekla ugovorena obaveza minimalnog trajanja ugovornog odnosa, dok se na korisnike kojima teče ugovorna obaveza ove izmjene ne odnose sve do isteka trajanja ugovorne obaveze
• U svemu ostalom, cjenovnik od 1.4.2021. godine ostaje nepromijenjen.

NEON Solucije d.o.o.