MMDS i kablovske frekvencije

Frekvencije

MMDS frekvencije

 1. 12000 MHz
 2. 12050 MHz
 3. 12100 MHz
 4. 12150 MHz
 5. 12200 MHz
 6. 12250 MHz

Symbol rate: 30000 Ks/s
Polarizacija: Horizontalna / Vertikalna u zavisnosti od predajnika sa kojeg primate signal.

Kablovske frekvencije

 1. 402 MHz
 2. 410 MHz
 3. 418 MHz
 4. 426 MHz
 5. 434 MHz
 6. 442 MHz
 7. 450 MHz
 8. 458 MHz
 9. 466 MHz
 10. 474 MHz
 11. 482 MHz
 12. 490 MHz

Symbol rate: 6900 Ks/s
Scan mode: 256QAM

Provjera dostupnosti

Pogledajte sve lokacije na kojima su dostupne usluge NEON Solucije.